Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC

Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Παν

Επικαιρότητα

Ημερολόγιο χρηματοδοτήσεων

12 Activities of International Cooperation ERA-NET - ERA-NET PLUS
Δραστηριότητες Διεθνούς Συνεργασίας. Ειδικό πρόγραμμα: Capacities. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call _id=62

25 Environment (including Climate Change). Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies
Περιβάλλον (περιέχει και την κλιματική αλλαγή), Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και νέες Τεχνολογίες Παραγωγής. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7)
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=86

26 Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology
Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=90

26 Energy - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies-Joint Energy NMP Call
Ενέργεια, νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες Τεχνολογίες Παραγωγής. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7) σε 2 φάσεις - Καταληκτική ημερομηνία 2ης φάσης: 29 Μαΐου 2008.
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=84

26 Energy - Call Part 1
Ενέργεια. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7) σε 2 φάσεις - Καταληκτική  ημερομηνία 2ης φάσης: 29 Μαΐου 2008.
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=80

26 Energy - FET Call
Ενέργεια Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7) σε 2 φάσεις - Καταληκτική  ημερομηνία 2ης φάσης: 29 Μαΐου 2008.
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=81

26 Energy - EU-Russia Call
Ενέργεια Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage& call_id=82

28 ERC - Call for ERC Advanced Grant (Physical Sciences & Engineering)
ERC Ειδικό πρόγραμμα: Ideas. Σε 3 τομείς:
Physical Sciences & Engineering
Social Sciences & Humanities
Life Sciences
Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id= 78

29 Research Infrastructures-Call 3: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1
Research Infrastructures Ειδικό πρόγραμμα:Capacities. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call _id=89

29 Transport (including Aeronautics)-FP7-GALILEO-2007-GSA-1
Μεταφορές (περιέχεται και η Αεροναυπηγική) Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=110

 

Τεχνολογίες του μέλλοντος

Non-volatile (flash) μνήμη. Όλοι τη γνωρίζουμε και όλοι την έχουμε χρησιμοποιήσει, με τη μορφή κάποιου USB stick ή κάρτας μνήμης για το κινητό ή την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η έλειψη μηχανικών μερών (σε αντίθεση με τους κοινούς, μαγνητικούς σκληρούς δίσκους), το μικρό μέγεθος, η ταχύτητα, η μεγάλη αντοχή και, προς το παρόν, το μεγάλο κόστος.

Η εργασία μετά το πτυχίο

Δώδεκα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα έξι στο πανεπιστήμιο. Βασική επιδίωξη όλα αυτά τα χρόνια - για τους περισσότερους - είναι ο υψηλός βαθμός και η απόκτηση τυπικών προσόντων για μία καλή θέση στον ιδιωτικό ή συνήθως δημόσιο τομέα. Μετά, για τους άντρες, ακολουθεί η στρατιωτική θητεία στην οποία το σύστημα του στρατού επιτυγχάνει την πλήρη αποξένωση του νέου από το αντικείμενο που είχε σπουδάσει. Ο στρατός αποτελεί επίσης ένα σημαντικό σχολείο, στο οποίο μαθαίνει ότι η εργασία δεν ανταμείβεται, αντιθέτως μπορεί να επιφέρει και επιπλοκές.

Παρατηρητήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Χίλιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι απαρτίζουν την πρωτοβουλία για την Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, ίδρυσαν το «Παρατηρητήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση». Πρόεδρος του φορέα είναι ο Αχιλλέας Μητσός, οικονομολόγος και επισκέπτης καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου (LSE).

Πανεπιστήμιο Κρήτης: διώξεις σε 26 καθηγητές

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα προσφύγει το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξαντλώντας κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα με το υπουργείο Οικονομικών και επανενεργοποιηθούν οι διώξεις των 26 καθηγητών του ιδρύματος από τον οικονομικό επιθεωρητή, κ. Μ. Χριστοδουλάκη.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές καταλογίζουν σε μέλη της Επιτροπής Ερευνών, ότι με νόμιμο τρόπο έκαναν αδικαιολόγητα έξοδα ύψους 4,8 εκ. ευρώ σε τρεις περιπτώσεις: Φοιτητική Κατοικία Ρεθύμνου: Αναφέρεται στη λύση της εργολαβικής σύμβασης που έγινε με απόφαση της Συγκλήτου μετά από εισήγηση δύο στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός Νομικού Συμβούλου (21-04-2000). Η επίμαχη δαπάνη αφορά στην πληρωμή της στατικής μελέτης που έγινε μετά τον έλεγχο και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Αναφέρονται τέσσερα επιμέρους ζητήματα: α) ασφάλιση του προσωπικού για συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, β) υπερωριακή αποζημίωση ενός μονίμου υπαλλήλου, γ) καταβολή αμοιβών, επιμισθίων και επιδομάτων και δ) διαχείριση ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Παιδείας. Μεγάλο Αμφιθέατρο Ρεθύμνου: Αναφέρεται στην παραλαβή ενός ημιτελούς έργου, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, για το οποίο το σύνολο των δαπανών έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σιγάλα Λούλα - Ειδικό πρόγραμμα "ΑΝΘΡΩΠΟΙ"

Σιγάλα Λούλα
Εθνικό Σημείο Επαφής Αττιικής,
7ο ΠΠ της ΕΕ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ"
Διευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης
και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών(ΕΙΕ)
email: [email protected]

 

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Κοσμήτορας Α.Π.Θ.

Ο καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Α.Π.Θ., επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Καρλσρούης και τακτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημόνων Leopoldina.

Εκλογή και Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που έχει προκηρυχθεί. Περαιτέρω θα πρέπει να συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

Απορίες... Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

E Μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάποιου ερευνητικού έργου να καλύψει τα έξοδα προσκεκλημένου συνεργάτη του από το εξωτερικό;
A Εφόσον η συνεργασία αφορά συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα προγράμματος και η επίσκεψή πραγματοποιείται στα πλαίσια αυτού, οι δαπάνες που είναι δυνατόν να καλυφθούν είναι: μετάβαση (εισιτήρια), διαμονή (ξενοδοχείο), ημερήσια αποζημίωση (έως 120€/ημέρα). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να δηλώσει τη σχέση του συνεργάτη με το πρόγραμμα, την αιτία της μετάβασης, και να συνυποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόδειξη είσπραξης ημερήσιας αποζημίωσης, φωτοτυπία διαβατηρίου, αποκόμματα και σώμα εισιτηρίου, παραστατικά ξενοδοχείου, ημερολόγιο κίνησης, κτλ.).


E Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την απόδοση μίας δαπάνης;

A Κάθε παραστατικό που αποδεικνύει την δαπάνη (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κ.ά.) πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας και να αναγράφεται το όνομα του επιστημονικού υπευθύνου.

Εξαιρέσεις: Τα παραστατικά από δαπάνες διαμονής που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό είναι δυνατό να έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του δικαιούχου και όχι του ΕΛΚΕ.

Τα παραστατικά μεταβάσεων που αφορούν σε ενοικίαση αυτοκινήτου είναι δυνατό να έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του δικαιούχου και όχι του ΕΛΚΕ.Κατάσταση πραγματοποιθεισών δαπανών με σκοπό την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών, της παραλαβής των προμηθειών, της διεκπεραίωσης των μεταβάσεων, κτλ.Για δαπάνες που υπερβαίνουν τις 6.000€ είναι αναγκαία η σύνταξη πρακτικού καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, καλής κατάστασης των υλικών, καλής εκτέλεσης εργασιών, κτλ. από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Μη αναλώσιμα υλικά: Παράλληλα με τα παραπάνω παραστατικά, για την απόδοση μη αναλωσίμων υλικών (εξοπλισμός, κτλ), χρειάζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να επισυνάπτει στην κατάσταση πραγματοποιθεισών δαπανών και την τριπλότυπη απόδειξη χρέωσης υλικού στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι εφικτό με δύο τρόπους:

Η Επιτροπή Ερευνών παρέχει στους επιστημονικούς υπευθύνους ειδικά βιβλιαράκια με τις τριπλότυπες αποδείξεις χρέωσης (ο Ε.Υ. επισυνάπτει στην απόδοση το λευκό στέλεχος, διατηρεί στο αρχείο του το γαλάζια και το κίτρινο τα υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών με την συμπλήρωση όλου του βιβλίου). Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή Ερευνών χρεώνει το κτηματολόγιο στο Πανεπιστήμιο.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος χρεώνει τα μη αναλώσιμα υλικά ο ίδιος κατευθείαν στο κτηματολόγιο του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή, απευθύνεται στο μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί υπεύθυνος για τα οικονομικά του κάθε τομέα. Ο κάθε τομέας διατηρεί το δικό του κτηματολόγιο, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες.

 

E Πώς και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να υλοποιεί την δράση του ερευνητικού προγράμματος, να παραλαμβάνει προμήθειες αναλωσίμων και μη αναλωσίμων προϊόντων όταν η εκάστοτε αρχή χρηματοδότησης (ΓΓΕΤ, FP7, INTERREG, TEMPUS, κ.ά.) δεν έχει πραγματοποιήσει πληρωμές;

A Ο ΕΛΚΕ είναι εφικτό να εγκρίνει προκαταβολές προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος, όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

- Είναι αναγκαίες οι μετακινήσεις εκτός έδρας (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει τον Ε.Υ. εντός 10 ημερών μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού)

- Είναι αναγκαίο να ανοίξει ο Ε.Υ. πίστωση στην Τράπεζα για την αγορά οργάνων κτλ (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει εντός 10 ημερών κατόπιν της εισαγωγής του οργάνου)

- Είναι αναγκαίο να προβεί ο Ε.Υ. σε μικροέξοδα – έως και 1.000 € (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει εντός 3 μηνών από την λήψη της προκαταβολής)

- Είναι αναγκαίο να προμηθευτεί ο Ε.Υ. εξοπλισμό και αναλώσιμα προϊόντα για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγεται εκτός έδρας (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει εντός 10 ημερών μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού).

Άσυλο ή Πανεπιστημιακό Άσυλο;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θόδωρος Ρουσόπουλος, με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα του Πανεπιστημιακού ασύλου και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δήλωσε:

«Είμαι βέβαιος ότι μόλις τελειώσει η μακρά δημόσια διαβούλευση που κράτησε πάνω από ένα χρόνο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο νόμου που θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ.» και συνέχισε

«Είδαμε αστυνομικούς να γίνονται θύματα επίθεσης με βόμβες μολότοφ, που προφανώς κατασκευάστηκαν μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Πρόκειται περί μιας ιδιότυπης αντίληψης που αναφέρεται στο Πανεπιστημιακό άσυλο, ως προς το οποίο υπάρχει μια απόλυτη αντιστροφή εννοιών. Άσυλο υπάρχει για να υπάρχει ελευθερία της σκέψης κι όχι για να κατασκευάζονται βόμβες μολότοφ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια σε προσωπική συζήτηση που είχε με τον καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΕΜΠ Γιάννη Μόραλη. «Ο μεγάλος μας ζωγράφος μου είπε ότι από τα 9 πορτρέτα που είχε διαθέσει στο ΕΜΠ, τα 7 καταστράφηκαν στην πυρκαγιά που σημειώθηκε πριν από μερικά χρόνια», τόνισε ο κ. Ρουσόπουλος και διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση έχει ευθαρσώς δηλώσει την ανάγκη αναμόρφωσης του τρόπου αντιμετώπισης του Πανεπιστημιακού ασύλου, έτσι ώστε και το άσυλο να μη θιγεί αλλά και να μη γίνεται χρήση - κατάχρηση του ασύλου για να προβαίνουν ορισμένοι σε εγκληματικές ενέργειες».

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ευαισθησία των ΜΜΕ εκδηλώθηκε διαφοροποιημένα στην περίπτωση του επεισοδίου της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν ΕΔΕ, υπεβλήθησαν κυρώσεις και «με άλλα λόγια εφαρμόσθηκαν οι νόμοι της Πολιτείας» και στην περίπτωση της επίθεσης κατά των αστυνομικών η οποία «δεν τιμά τον πολιτισμό μας και όπου είδαμε μια ξεχωριστή ‘πολιτεία’ να πετά βόμβες μολότοφ και μετά να τυγχάνει ασυλίας».

Αναφορικά με δήλωση του Πρύτανη του ΕΜΠ Κώστα Μουτζούρη, ότι «εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος υπάρχει μια εστία υπό κατάληψη, η οποία ενδεχομένως αποτελεί πηγή παράνομων δραστηριοτήτων», ο κ. Ρουσόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχουν νόμοι που ορίζουν πώς γίνονται οι έρευνες εντός του Πανεπιστημιακού χώρου και, άρα, πρόκειται για ένα θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των πρυτανικών αρχών».

Τέλος, σε ό, τι αφορά στη δράση των κουκουλοφόρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει για πολιτική εμπλοκή κομμάτων της αριστεράς» και σε ό,τι αφορά στην καταγγελία καθηγητή σύμφωνα με την οποία κουκουλοφόροι φέρονται να κατέβηκαν από όχημα της ΕΛΑΣ, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον Εισαγγελέα» και παρατήρησε ότι «αν υπήρχε τέτοιο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, θα το είχαμε δει στις οθόνες μας!»

Μετά από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας που να θεωρεί ότι το Πανεπιστημιακό Άσυλο πρέπει να καταργηθεί, αλλά είναι βέβαιο ότι παράλληλα πρέπει να ενεργοποιηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί της πολιτείας και των Πρυτανικών αρχών, ώστε να μην χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για παράνομες δραστηριότητες μικρών ομάδων.

Στέφανος Αγιάσογλου-Φτωχές υποδομές σχολείων, χαμηλό επίπεδο πρωτοετών.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προώθησης υφιστάμενων έργων. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων έχει αποφασίσει να εφαρμόσει στρατηγικά την ανέγερση σχολικών κτιρίων με τη χρήση των ΣΔΙΤ. Θέλουμε να το βλέπουμε ως μία εναλλακτική οδό, ως μέθοδο χρηματοδότησης των έργων και όχι ως μέθοδο κατασκευής.

 

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

>> Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC
  Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC 18/07/2018

  Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:

  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • Νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015
  Νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015 08/06/2018

  Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι σπουδών, κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2015, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια.
  Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2015 αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ. Οι περισσότεροι απέκτησαν τον προηγούμενο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών τους (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) στην Ελλάδα (86%), ενώ αρκετοί (14%) επέστρεψαν μετά από σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

  Ο αριθμός των αναγορεύσεων νέων διδακτόρων από τα ελληνικά ΑΕΙ κατά την περίοδο 2005-2015 κυμαίνεται περί τα 2.000 άτομα κατ' έτος. Το 2015, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αποτελούν τα πανεπιστήμια στα οποία εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές (28% και 18%, αντίστοιχα). Ακολουθούν το ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Θεσσαλίας.

  Σύμφωνα με την ποσοστιαία κατανομή του κύριου επιστημονικού πεδίου της διδακτορικής διατριβής, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (31,6%), ενώ ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (24,3%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (23%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες και οι Γεωργικές Επιστήμες.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ

 • Σε Έλληνες μαθητές το 1ο Βραβείο Διεθνούς Διαγωνισμού για το βίντεο «The Quark show»!
  Σε Έλληνες μαθητές το 1ο Βραβείο Διεθνούς Διαγωνισμού για το βίντεο «The Quark show»! 09/03/2018

  Πώς θα ήταν άραγε ένας διάλογος μεταξύ…σωματιδίων; Οι μαθητές του 2ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος όχι μόνο κατάφεραν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα δημιουργώντας ένα πρωτότυπο video με τίτλο «Η παράσταση των κουάρκ» (″The Quark Show″), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παίζοντας με τα πρωτόνια» (Playing with Protons), αλλά και να κερδίσουν το Πρώτο Βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Particles4U του International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), στην κατηγορία των Δημοτικών Σχολείων.
  Συνδυάζοντας το χιούμορ με τα στοιχειώδη σωματίδια, οι μαθητές φαντάστηκαν έναν διάλογο μεταξύ των σωματιδίων που εξηγεί, ουσιαστικά, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο στη φύση.
  Με το βίντεο αυτό αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό του IPPOG και πέτυχαν την πρωτιά ανάμεσα σε 77 συμμετοχές από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο.
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζοντας με τα πρωτόνια» εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα και στη Μ. Βρετανία με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS έχοντας εμπλέξει πάνω από 3.500 μαθητές και 150 δασκάλους σε περισσότερα από 50 σχολεία στις δύο χώρες.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» 26/01/2018

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον».
  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στη διεύθυνση [email protected] (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
  Στην ίδια αίτηση θα συμπληρώσουν και σύντομη περιγραφή (από μισή έως μία σελίδα) σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να υποβάλλουν την αίτηση, καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα επιθυμούν να εξειδικευτούν. Σε περίπτωση που τα επισυναπτόμενα αρχεία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος (μεγαλύτερο από 16 Megabyte), θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής. Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται δίδακτρα.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

>> Περισσότερα