Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων εντός των εγκαταστάσεών του

Στη δημιουργία και λειτουργία έξι εμβολιαστικών κέντρων εντός των εγκαταστάσεών του προχώρησε η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Συνέχεια

ERA.Net RUS

ERA.Net RUS Collaborative S&T Projects, 7ο Πλαίσιο Πρόγραμμα - Ικανότητες

Στόχος: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κοινών Ερευνητικών και Τεχνολογικών προγραμμάτων μεταξύ κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένων χωρών και της Ρωσίας με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης ερευνητικής συνεργασίας στην καινοτομία.

Ημ/νία Λήξης: 15/04/2011

Π/Υ: 100.000 - 150.000 €

Περισσότερα

Συνέχεια
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS