Διανομή

Η εφημερίδα διανέμεται:

  • Στους κρατικούς φορείς που σχετίζονται με την παιδεία.
  • Σε μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές των ΑΕΙ και Ιδρυμάτων.
  • Στο Διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ.
  • Στο Ε.Ε.ΔΙ.Π.
  • Στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., μέσω κεντρικών σημείων διάθεσης.
  • Σε βιβλιοθήκες και επιλεγμένους χώρους εστίασης.
  • Σε πολιτικά πρόσωπα και διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου τομέα.
  • Σε 250 επιλεγμένες ιδιωτικές εταιρίες συναφούς αντικειμένου.
  • Κεντρικοί σταθμοί μετρό.


Επιθυμείτε να συμπεριληφθεί ο χώρος σας στα σημεία διανομής της εφημερίδας; Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο (210 805 6324) και ζητήστε να συνδεθείτε με τη Διεύθυνση Διανομής.

επιστροφή στην κορυφή