Πληροφορίες

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μηνιαία εφημερίδα για την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα

Εκδότης - Δ/ντής έκδοσης: Dr.Dr. Βασιλόπουλος Ανδρέας

Επιμέλεια σύνταξης: MSc Χαρτίδου Νάντια

Συντακτική ομάδα: Παπαναστασίου Ασημίνα, Μαγκλάρας Ιωάννης, Καπελάρης Ιωάννης, Sylvia Rus, Πανούση Σοφία, Σιούτης Μιχάλης.

Γραφιστική Επιμέλεια: AVMap GIS Α.Ε, Τμ. Προβολής & Επικοινωνίας, pr@avmap.gr

Γραμματεία: Θεοφίλου Χριστίνα

Λογιστήριο: IAS Ε.Π.Ε.

Films - Εκτύπωση: IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ

Ιδιοκτησία: AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών A.E.

Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 77, Πικέρμι, 19009

Τηλ. Κέντρο: 210 8056324, Φαξ: 210 8056091

Site: www.alogos.gr

Email: info@alogos.gr, press@alogos.gr, marketing@alogos.gr

Η εφημερίδα «Ακαδημαϊκός Λόγος» διανέμεται σε έντυπη μορφή σε 20.000 και σε ηλεκτρονική μορφή σε 17.000 παραλήπτες, 10 μήνες το χρόνο (εκτός Ιουλίου - Αυγούστου), παρέχοντας ενημέρωση στα μέλη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας.
The newspaper «Ακαδημαϊκός Λόγος» circulates in print version in 20.000 copies and in electronic version 17.000 recipients, 10 months per year (except July - August), providing information to the members of the academic and student community.

Απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή και αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της εφημερίδας, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993). Οι θέσεις των ενυπόγραφων άρθρων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις θέσεις του εκδότη.
Copyright © 2010. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

επιστροφή στην κορυφή