Το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: