Εισαγωγή στην Ιατρική με… 18 τρόπους – Ποιες αλλαγές δρομολογούνται στο εξεταστικό σύστημα

Δεκαοκτώ διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (και κατ επέκταση και τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας), περιλαμβάνει το εξεταστικό σύστημα της χώρας. Ένα θεαματικό «ρεσιτάλ» ανισότητας, το οποίο κανείς πολιτικός δεν σκέφτετ

Επικαιρότητα

Ασφαλιστικό: νέοι όροι συνταξιοδότησης για τους πανεπιστημιακούς (Μέρος Πρώτο)

-ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ -

Η πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες πτυχές του και συνάμα βασικός παράγοντας του τεράστιου βαθμού δυσκολίας για την μερική ή την πλήρη επίλυσή του. Κοινός στόχος της αναπόφευκτης μεταρρύθμισης στο ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί η διασφάλιση των παραδοσιακών κεκτημένων στην κοινωνική ασφάλιση και ο σεβασμός του κανόνα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ημερολόγιο χρηματοδοτήσεων

12 Activities of International Cooperation ERA-NET - ERA-NET PLUS
Δραστηριότητες Διεθνούς Συνεργασίας. Ειδικό πρόγραμμα: Capacities. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call _id=62

25 Environment (including Climate Change). Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies
Περιβάλλον (περιέχει και την κλιματική αλλαγή), Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και νέες Τεχνολογίες Παραγωγής. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7)
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=86

26 Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology
Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=90

26 Energy - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies-Joint Energy NMP Call
Ενέργεια, νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες Τεχνολογίες Παραγωγής. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7) σε 2 φάσεις - Καταληκτική ημερομηνία 2ης φάσης: 29 Μαΐου 2008.
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=84

26 Energy - Call Part 1
Ενέργεια. Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7) σε 2 φάσεις - Καταληκτική  ημερομηνία 2ης φάσης: 29 Μαΐου 2008.
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=80

26 Energy - FET Call
Ενέργεια Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7) σε 2 φάσεις - Καταληκτική  ημερομηνία 2ης φάσης: 29 Μαΐου 2008.
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=81

26 Energy - EU-Russia Call
Ενέργεια Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage& call_id=82

28 ERC - Call for ERC Advanced Grant (Physical Sciences & Engineering)
ERC Ειδικό πρόγραμμα: Ideas. Σε 3 τομείς:
Physical Sciences & Engineering
Social Sciences & Humanities
Life Sciences
Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id= 78

29 Research Infrastructures-Call 3: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1
Research Infrastructures Ειδικό πρόγραμμα:Capacities. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call _id=89

29 Transport (including Aeronautics)-FP7-GALILEO-2007-GSA-1
Μεταφορές (περιέχεται και η Αεροναυπηγική) Ειδικό πρόγραμμα: Cooperation. Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του 7th Framework Program (FP7).
Πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf m?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c all_id=110

 

Τεχνολογίες του μέλλοντος

Non-volatile (flash) μνήμη. Όλοι τη γνωρίζουμε και όλοι την έχουμε χρησιμοποιήσει, με τη μορφή κάποιου USB stick ή κάρτας μνήμης για το κινητό ή την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η έλειψη μηχανικών μερών (σε αντίθεση με τους κοινούς, μαγνητικούς σκληρούς δίσκους), το μικρό μέγεθος, η ταχύτητα, η μεγάλη αντοχή και, προς το παρόν, το μεγάλο κόστος.

Η εργασία μετά το πτυχίο

Δώδεκα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα έξι στο πανεπιστήμιο. Βασική επιδίωξη όλα αυτά τα χρόνια - για τους περισσότερους - είναι ο υψηλός βαθμός και η απόκτηση τυπικών προσόντων για μία καλή θέση στον ιδιωτικό ή συνήθως δημόσιο τομέα. Μετά, για τους άντρες, ακολουθεί η στρατιωτική θητεία στην οποία το σύστημα του στρατού επιτυγχάνει την πλήρη αποξένωση του νέου από το αντικείμενο που είχε σπουδάσει. Ο στρατός αποτελεί επίσης ένα σημαντικό σχολείο, στο οποίο μαθαίνει ότι η εργασία δεν ανταμείβεται, αντιθέτως μπορεί να επιφέρει και επιπλοκές.

Παρατηρητήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Χίλιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι απαρτίζουν την πρωτοβουλία για την Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, ίδρυσαν το «Παρατηρητήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση». Πρόεδρος του φορέα είναι ο Αχιλλέας Μητσός, οικονομολόγος και επισκέπτης καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου (LSE).

Πανεπιστήμιο Κρήτης: διώξεις σε 26 καθηγητές

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα προσφύγει το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξαντλώντας κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα με το υπουργείο Οικονομικών και επανενεργοποιηθούν οι διώξεις των 26 καθηγητών του ιδρύματος από τον οικονομικό επιθεωρητή, κ. Μ. Χριστοδουλάκη.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές καταλογίζουν σε μέλη της Επιτροπής Ερευνών, ότι με νόμιμο τρόπο έκαναν αδικαιολόγητα έξοδα ύψους 4,8 εκ. ευρώ σε τρεις περιπτώσεις: Φοιτητική Κατοικία Ρεθύμνου: Αναφέρεται στη λύση της εργολαβικής σύμβασης που έγινε με απόφαση της Συγκλήτου μετά από εισήγηση δύο στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός Νομικού Συμβούλου (21-04-2000). Η επίμαχη δαπάνη αφορά στην πληρωμή της στατικής μελέτης που έγινε μετά τον έλεγχο και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Αναφέρονται τέσσερα επιμέρους ζητήματα: α) ασφάλιση του προσωπικού για συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, β) υπερωριακή αποζημίωση ενός μονίμου υπαλλήλου, γ) καταβολή αμοιβών, επιμισθίων και επιδομάτων και δ) διαχείριση ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Παιδείας. Μεγάλο Αμφιθέατρο Ρεθύμνου: Αναφέρεται στην παραλαβή ενός ημιτελούς έργου, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, για το οποίο το σύνολο των δαπανών έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Κοσμήτορας Α.Π.Θ.

Ο καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Α.Π.Θ., επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Καρλσρούης και τακτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημόνων Leopoldina.

Εκλογή και Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που έχει προκηρυχθεί. Περαιτέρω θα πρέπει να συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

>> Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη
  HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη 18/05/2020

  Το πρόγραμμα HelloAIRIS  είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για την Τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το EIT Health και υλοποιείται από τους συνεργάτες του (GE Healthcare, Health & Biomedicine unit of LEITAT, Royal Institute of Technology Stockholm (KTH). 

 • Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός!
  Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός! 03/09/2019

  Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για τη σχολική περίοδο 2019-2020. Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις και θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη θεματική ενότητα της κλιματικής αλλαγής. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες σχολείων από την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ.

 • Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 04/12/2018

  Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Youth του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο SafeInternet4EU απέσπασαν οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού του Έβρου, με την εφαρμογή "Stay Safe Online" που δημιούργησαν. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Μαρία Σιώπη, Νεράντζη Τσεβίκς, Θεοδώρα Βασιλειάδου, Νίκο Μυλωνά, Νατάσα Μακρή υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού τους, Στέλλας Τρυφωνίδου, αρχικά προκρίθηκε στους 9 φιναλίστ και ύστερα από ψηφοφορία του κοινού κατέκτησε την 1η θέση για την ηλεκτρονική εφαρμογή "Stay Safe Online" που σχεδίασε και ανέπτυξε.
  Η εφαρμογή "Stay Safe Online" που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, και τα γαλλικά, έχει τη μορφή ενός τύπου κουΐζ 20 ερωτήσεων που περιστρέφονται γύρω από την καθημερινή δραστηριότητα ενός νέου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με τη δική του συνήθη ηλεκτρονική συμπεριφορά. Η εφαρμογή πραγματεύεται τα ψεύτικα νέα, τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, την ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, το online gaming κ.λπ.
  Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 600 σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη, των οποίων οι δημιουργίες αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού INSAFE. Η διάκριση του ελληνικού σχολείου συνιστά μεγάλη επιτυχία καθότι ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πληθώρα συμμετοχών από σχολεία που είχαν στη διάθεση τους πολύ προηγμένα μέσα. O διαγωνισμός #SaferInternet4EU στοχεύει στη προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της παιδείας στα μέσα, ενημερώνοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη»
  «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» 20/08/2018

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης διοργανώνει το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» με την Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείο Ενημέρωσης για την Ελλάδα και την Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πελαγία, στα Κύθηρα από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018 με στόχο την κατάρτιση νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής προστασίας, με έμφαση τη διαχείριση και πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται τόσο από φυσικά φαινόμενα όσο και από την ανθρώπινη παρέμβαση.
  Απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και αλλοδαπών ιδρυμάτων, αλλά και σε εργαζόμενους/εθελοντές σε φορείς πολιτικής προστασίας και αρμόδιες υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ καθώς και στο Facebook Event

 • Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC
  Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC 18/07/2018

  Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:

  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

>> Περισσότερα