Πανελλαδικές 2022: Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τις βάσεις εισαγωγής

Λίγες ημέρες απομένουν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στις οποίες θα διαγωνιστούν χιλιάδες υποψήφιοι με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Χθες, το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τον αριθμό των εισακτέω

Επικαιρότητα

Ανασυνθέτοντας το παλαιοπεριβάλλον

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε

Δημόκριτος

 

Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος (www.ims.demokritos.gr/archae/) έχει συσταθεί από το 1985 και αποτελεί την παλαιότερη ερευνητική δραστηριότητα στην χώρα μας σε θέματα μελέτης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η Ομάδα Παλαιοπεριβάλλοντος και Αρχαίων Μετάλλων αποτελεί τμήμα του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας και δραστηριοποιείται στις μελέτες παραγωγής, διακίνησης και τεχνολογίας αρχαίων μετάλλων στη Μεσόγειο καθώς και στην έρευνα του αρχαίο- και παλαιο-περιβάλλοντος, με κύρια εργαλεία τις απόλυτες χρονολογήσεις με τεχνικές φωταύγειας και μελέτες δοσιμετρίας. Η Ομάδα συντονίζεται από τον Δρ. Ι. Μπασιάκο, Γεωλόγο, Διευθυντή Ερευνών (bassiakos@ims.demokritos.gr), ενώ υπεύθυνος για τις ραδιοχρονολογήσεις Φωταύγειας είναι ο Δρ. Ν. Ζαχαριάς, Χημικός Μηχανικός (zacharias@ims.demokritos.gr).

Οι απόλυτες χρονολογήσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της αρχαιομετρικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικές Φωταύγειας μετρούν την συσσώρευση της ραδιενέργειας στο προς χρονολόγηση υλικό. Η ακτινοβόληση του υλικού (α), προκαλεί απελευθέρωση ηλεκτρονίων από τις οπές τους (ζώνη σθένους) και διάχυσή τους στη ζώνη αγωγιμότητας. Ο πληθυσμός των παγιδευμένων ηλεκτρονίων, είναι ανάλογος της ηλικίας του δείγματος (β) καθώς και της έντασης, με την οποία ακτινοβολούνταν από το γύρω περιβάλλον του. Τέλος, (γ) η θέρμανση (Θερμοφωταύγεια, TL), ή η οπτική διέγερση (Οπτική Φωταύγεια, OSL), προκαλούν απελευθέρωση των ηλεκτρονίων, τα οποία, επανασυνδεόμενα με τις οπές τους, αποδίδουν φως. Στην περίπτωση της TL τα σήματα αναφέρονται ως φωτοκαμπύλες και στην OSL ως καμπύλες απόσβεσης. Ο προσδιορισμός της ηλικίας βασίζεται στην απλοποιημένη σχέση: Ηλικία (χρόνια) = Ληφθείσα Δόση (Gy) / Ρυθμό Δόσης (Gy/χρόνο).

Οι τεχνικές για τον προσδιορισμό της Ληφθείσας Δόσης αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα προβλήματα της αλλαγής της ευαισθησίας του υλικού, της γραμμικότητας των δόσεων ακτινοβόλησης και του καταγραφόμενου σήματος, των παρασιτικών σημάτων, κ.ά. Ο προσδιορισμός του ρυθμού δόσης επιτυγχάνεται με την μέτρηση του ραδιενεργού περιβάλλοντος, καθώς και με την εσωτερική ακτινοβόληση του υλικού, οφειλόμενη στις ραδιενεργές σειρές του ουρανίου και θορίου2,3, καθώς και του ισοτόπου του καλίου 40Κ. Οι τεχνικές της Φωταύγειας χρονολογούν ανόργανα κρυσταλλικά υλικά, τα οποία, ενεργειακά, εμπίπτουν στις κατηγορίες των μονωτών ή ημιαγωγών. Εάν το υλικό έχει θερμανθεί κατά το παρελθόν σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. κεραμικό) τότε καταλληλότερες τεχνικές είναι αυτές της TL, επειδή οι παγίδες των ηλεκτρονίων που αποδίδουν χρονολογήσιμα σήματα σε αυτή την τεχνική εμφανίζουν μεγάλες ενεργειακές διαφορές. Σε περιπτώσεις υλικών, των οποίων η χρονική στιγμή που προσδιορίζεται αναφέρεται σε χαμηλές ενέργειες, όπως η έκθεση σε ηλιακό φως, τότε καταλληλότερες είναι οι τεχνικές της ΟSL.

Οι τεχνικές της TL επιλέγονται για την χρονολόγηση κεραμικών, καμένων λίθων, πυριτόλιθων και μεταλλουργικών σκωριών, ενώ οι τεχνικές της ΟSL για τα ιζηματογενή υλικά όλων των τύπων (αιολικά, ποτάμια, ανθρωπογενή, ηφαιστειακά, σπηλαιοαποθέματα, κ.ά.) καθώς και για κονιάματα και όστρακα απολιθωμένων μαλακίων. Το χρονολογήσιμο όριο είναι από μερικές δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να επεκταθεί στο ένα εκατομμύριο χρόνια. Το αποδιδόμενο τελικό σφάλμα των χρονολογήσεων με Φωταύγεια κυμαίνεται από 5-10% με δυνατότητα ακόμη και σε εύρος 3-5% εάν πρόκειται για υλικό που εμφανίζει ομοιογενή σήματα και ομοιογένεια στο ραδιενεργό περιεχόμενο.

Ξεκινώντας το καλοκαίρι του 2007, σε συνεργασία με τους Δρ.Δρ. Νίκη Ευελπίδου (evelpidou@geol.uoa.gr) και Δρ. Σεραφείμ Πούλο (poulos@geol.uoa.gr) από τον τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημόκριτος προχωρά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε εφαρμογή της μεθόδου της φωταύγειας σε γεωμορφολογικής φύσης έρευνα. Η χρηματοδότηση της έρευνας αυτής είναι μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg ΙΙΙ B Archimed με τίτλο «Management of Water Resources and Wetland protection in tourism developing areas» και ακρωνύμιο ManWater. Οι κ.κ. Ευελπίδου και Πούλος έκαναν σειρά ερευνητικών γεωτρήσεων, τα δείγματα των οποίων θα χρονολογηθούν μέσω της οπτικής φωταύγειας. Η μελέτη αυτή εστιάζεται στα μεγαλύτερα πεδία θινών στην Ελλάδα, με σκοπό τον προσδιορισμό της ηλικίας τους ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις χρονικές περιόδους δημιουργίας τους, οι οποίες πιθανότατα να σχετίζονται με κλιματικά γεγονότα, όπως αλλαγές ανεμολογικού καθεστώτος, μεταβολές στάθμης θάλασσας και, κυρίως, με περιόδους μεγάλης προσφοράς άμμου.

Αναλογιζόμενοι την παγκόσμια πλέον εφαρμογή των τεχνικών Φωταύγειας, αναμένεται να οδηγηθούμε σε μια επανάσταση στην κατανόησή μας επί αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών διεργασιών, παρόμοια με αυτή που γνωρίσαμε από την εισαγωγή της τεχνικής του ραδιοάνθρακα κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’60.

Δρ. Ι. Μπασιάκος

Δρ. Ν. Ζαχαριάς

 

Προτάσεις μείωσης αριθμού εισακτέων

Πρόταση για μείωση του αριθμού εισακτέων ή κατάργηση των μετεγγραφών, που κάθε χρόνο ευθύνονται για τους υπεράριθμους φοιτητές, κατέθεσαν οι πρυτάνεις των κεντρικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. στον Υπουργό Παιδείας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία των προηγουμένων ετών, οι ‘δημοφιλείς’ σχολές , παρουσιάζουν αύξηση νεοεισακτέων, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και 245%.Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είχε την περυσινή ακαδημαϊκή περίοδο 330 πρωτοετείς φοιτητές από το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων και από τις μετεγγραφές άλλους 88. Την αντίστοιχη περίοδο, η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. αύξησε τον αριθμό εισακτέων της κατά 80% λόγω μετεγγραφών, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών κατά 210% και η Σχολή Μηχανολόγων κατά 245%.
Κ.Μουτζούρης
Πρύτανης ΕΜΠ

 

«Εμείς στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουμε μεγάλο πρόβλημα αύξησης του αριθμού των εκπαιδευομένων λόγω των μετεγγραφών, ιδίως στη Νομική και την Ιατρική Σχολή» αναφέρει ο πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. κ. Χρ. Κίττας. «Ωστόσο, όταν μιλάμε για κατάργηση των μετεγγραφών πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι ο νόμος έχει ήδη αλλάξει και οι μεγαλύτεροι αριθμοί μετεγγραφομένων προέρχονται από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη μετεγγραφής. Αυτό που θα μπορούσε πιο απλά να γίνει, είναι να μη μας δίνει το υπουργείο όσους εισακτέους θέλει εκείνο, αλλά να δέχεται τις προτάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο, ανάλογα με το πόσους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, διαφορετικά να αυξάνει και τα κονδύλια».

Χρ.Κίττας
Πρύτανης ΕΚΠΑ

 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, εξηγεί ο πρύτανης κ. Σ. Καρβούνης, τα περιζήτητα Τμήματα επίσης αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο: «Εμείς φέτος, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά είχαμε την οικονομική δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε επαρκώς 200 φοιτητές, αλλά το υπουργείο μας έδωσε τελικά 320, ενώ ακόμα 100 ήρθαν με μετεγγραφή. Αντιλαμβάνεστε ότι εκπαιδεύουμε 420 φοιτητές με κονδύλια που επαρκούν για 200».
Σ.Καρβούνης
Πρύτανης Παν/μίου Πειραιά

Στόχοι και προτεραιότητες για τα ΑΕΙ

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης μας δίνει τους στόχους και τις προτεραιότητες για το Υπουργείο του.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης μας έδωσε το στίγμα του νέου Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στα Α.Ε.Ι., δηλώνοντας:
Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρώτης προτεραιότητας, στόχος μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ταυτόχρονα, όμως, επιδιώκουμε την απελευθέρωση του συστήματος. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 με στόχο την συνύπαρξη με το Μη Κρατικό Μη Κερδοσκοπικό Α.Ε.Ι. είναι ένα κεντρικό πολιτικό διακύβευμα, που θα κριθεί από αυτή την αναθεωρητική βουλή, προσδιορίζοντας καθοριστικά το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, κατά προέκταση, της χώρας. Είναι ένα δίλημμα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν με υπευθυνότητα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αποδεικνύοντας στον ελληνικό λαό κατά πόσο οι επιλογές τους προσδιορίζονται από ιδεοληψίες και προκαταλήψεις του χθες ή από ανοιχτό μυαλό, ρεαλιστική και εξωστρεφή αντίληψη και σύγχρονη νοοτροπία.

Εύχομαι και ελπίζω η Βουλή αυτή να δώσει την ευκαιρία απελευθέρωσης των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, αξιοποίησης των λαμπρών μυαλών του οικουμενικού ελληνισμού και υιοθέτησης των σύγχρονων αντιλήψεων για την εκπαίδευση.

Το καλό Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι για μας το βασικό όχημα για το μέλλον. Έχει την δική του αυταξία. Δεν είναι ουραγός κανενός, είναι χώρος πρωτογενούς έρευνας και εκπαίδευσης, οφείλει όμως παράλληλα, μέσω της παρεχόμενης γνώσης, να εξασφαλίζει και το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων του.

Με αυτό το στόχο κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο έγιναν σημαντικά βήματα. Τα βήματα αυτά είμαστε αποφασισμένοι να τα συνεχίσουμε, συμπληρώνοντας κενά και παραλείψεις, διορθώνοντας ενδεχόμενα λάθη, επιλύοντας προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή και καταθέτοντας ή συζητώντας νέες ιδέες, που προκύπτουν από τις σύγχρονες εξελίξειςστο ευρωπαικό και διεθνές περιβάλλον.

Συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν και λαμβάνοντας υπόψη τη «στρατηγική της Λισαβόνας», προχωρούμε στην εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης, που καθιερώθηκε με στόχο την ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών Α.Ε.Ι. στον ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο συμμετέχουν περίπου 50 κράτη.

Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών Α.Ε.Ι. με διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα και εδραιώνουμε το νέο ρόλο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Προχωρούμε στη δημιουργία νέων τμημάτων, εναρμονισμένων με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, των ευκαιριών της αγοράς εργασίας και των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι. θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Μια νέα δυναμική στο διάλογο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ.Π., θα δημιουργήσει τις συνθήκες συνεννόησης και συναίνεσης για να προχωρήσουμε αποτελεσματικά όλοι μαζί στα επόμενα βήματα, διασφαλίζοντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον της νέας γενιάς και τις ισχυρότερες προοπτικές για την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στο διεθνή χώρο.

Είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας:

 • η έκδοση Κανονιστικών Πράξεων για την εφαρμογή του νόμου που αφορά στα Α.Ε.Ι. και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και του παραρτήματος διπλώματος,

 • η ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης στη Βουλή του Σ/Ν των υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας για την έρευνα και την τεχνολογία,

 • η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Σ/Ν για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Σ.Υ.Π., ώστε να προωθηθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή,

 • η εισαγωγή του θεσμού των φοιτητικών δανείων και η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας,

 • η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με σχετικά Π.Δ. για όσες ειδικότητες εκκρεμούν,

 • η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας για αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα, ύστερα από αξιολόγηση των τμημάτων.

ΥΠΕΠΘ: Άμεσα βήματα της νέας ηγεσίας

Μας ρωτάτε, σας απαντάμε…

Πολλοί από τους αναγνώστες μας, ρωτούν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του νέου Υπουργού Παιδείας.Συγκεντρώσαμε τις κυριότερες αλλαγές που σκοπεύει να προωθήσει ο κ. Στυλιανίδης με το νέο νομοσχέδιο που στέλνει στη Βουλή.

Ανεργία Πτυχιούχων : πραγματικότητα ή μύθος;

Δεκάδες απόφοιτοι, αλλά και μεγάλες εταιρείες κυρίως από τον επιστημονικό χώρο που προέρχομαι – γεωλογία με ειδίκευση γεωπληροφορικής – εκφράζουν μεγάλο προβληματισμό για το χάσμα μεταξύ ικανοτήτων αποφοίτων και αναγκών εργασίας.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Ορισμένα από τα γνωστικά αντικείμενα βασίζονται σε παλαιές σημειώσεις και εκφράζουν ξεπερασμένες γνώσεις. Πολλά από τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και σε μεταπτυχιακούς κύκλους, απέχουν πολύ από τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις θετικών σχολών.

Από την άλλη πλευρά του προβλήματος βρίσκονται οι φοιτητές που ακόμα και εκείνοι που ανήκουν στη μειοψηφία έχοντας ολοκληρώσει ευσυνείδητα τις σπουδές τους, δεν έχουν ποτέ διερωτηθεί σε τι θα διαφέρουν από τους χιλιάδες συναδέλφους τους.

Η Σορβόννη στην αρένα της Ελληνικής παιδείας

Έκπληξη, ανησυχία και απορία...

O πρόεδρος του παγκοσμίως γνωστού Πανεπιστημίου Ρaris-Sorbonne (Ρaris ΙV), κ. Jean-Robert Ρitte, ανακοίνωσε ότι το γαλλικό ίδρυμα βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης συνεργασιών με επιχειρηματίες στην Ελλάδα για την υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα νέα τμήματα θα είναι έτοιμα να δεχθούν Έλληνες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2008- 2009.

Το διάσημο γαλλικό πανεπιστήμιο ενεργεί αυτήν την περίοδο διερευνητικές επαφές στην Ελλάδα για να προσφέρει - έναντι διδάκτρων - μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική, το Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση, την Επικοινωνία και Δημοσιογραφία, την Πληροφορική και τις Διεθνείς Σχέσεις. Όπως αναφέρθηκε, οι καθηγητές θα είναι πιθανότατα αποκλειστικά Γάλλοι, το Γαλλικό Ινστιτούτο θα συντονίσει την προσπάθεια και ο έλεγχος των όποιων συνεργασιών επιλεγούν θα είναι πολύ αυστηρός.

Το SCI καθοριζει την αξια μας

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το θέμα του αριθμού των βιβλιογραφικών αναφορών, το οποίο σε πολλές από τις εκλογές μελών ΔΕΠ ανάγεται στο βασικότερο κριτήριο εκτίμησης της επιστημονικής αξίας του υποψηφίου. Ο αριθμός των αναφορών σε μία δημοσίευση, αναμφισβήτητα αποτελεί κριτήριο καταξίωσης της δημοσίευσης. Πρέπει όμως να συνεκτιμηθεί πλήθος παραμέτρων, όπως είναι ο τρόπος καταγραφής και αναζήτησης των αναφορών, το επιστημονικό πεδίο και το είδος της δημοσίευσης.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα στηρίξει την όλη του προσπάθεια στην υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία. Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων μέτρων, έχει δρομολογήσει προσλήψεις νέων πανεπιστημιακών που έχουν ήδη δημοσιεύσεις, σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους. Θα ήταν ευχής έργον να προέρχονται και από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

Παράλληλα, θα ισχυροποιήσει τη θέση του με επισκέπτες καθηγητές διεθνούς παρουσίας με τους οποίους θα επιδιώξει και συνεργασία στην έρευνα,λέει ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Παν/μίου, Κώστας Γραμμένος.

Στην έρευνα σκοπιμότητας για την ίδρυση του Διεθνούς Παν/μίου (διενεργήθηκε από το ΑΠΘ) επισημαίνεται η μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας να εισέλθει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό παροχής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: «Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ το ελληνικό κεφάλαιο, δημόσιο και ιδιωτικό, επένδυσε σημαντικά στη ΝΑ Ευρώπη μετά το 1989 κι ενώ η χώρα μας έχει δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση παρέμεινε εσωστρεφής και λίγο πολύ αδιάφορη στη νέα εποχή.

Η ΝΑ Ευρώπη εισήλθε στον χώρο της αγγλόφωνης μη κρατικής ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά πρόσφατα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η τουρκική κυβέρνηση κρατικοποίησε το αγγλόφωνο Roberts College της Κωνσταντινούπολης και το μετονόμασε σε Παν/μιο του Βοσπόρου (Bogazici University).

Μια δεκαετία αργότερα, η στρατιωτική κυβέρνηση άλλαξε το νομικό πλαίσιο και επέτρεψε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ορίζοντας αυστηρά πλαίσια λειτουργίας. Αποτέλεσμα ήταν η ίδρυση του Παν/μίου Bilkent στην Άγκυρα (1984), που είναι το πιο πετυχημένο σήμερα πανεπιστήμιο της Τουρκίας με 10.000 φοιτητές. Από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες, πρωτοπόρος υπήρξε η Ουγγαρία, στην οποία εγκαταστάθηκε το Central European University (CEU) που χρηματοδότησε ο Soros, ενώ σήμερα έχει εννέα πανεπιστήμια. Η Βουλγαρία ακολούθησε με τέσσερα πανεπιστήμια, η Ρουμανία με επτά, η Τουρκία με οκτώ και, τέλος, η FYROM με ένα πανεπιστήμιο.

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

>> Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη
  HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη 18/05/2020

  Το πρόγραμμα HelloAIRIS  είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για την Τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το EIT Health και υλοποιείται από τους συνεργάτες του (GE Healthcare, Health & Biomedicine unit of LEITAT, Royal Institute of Technology Stockholm (KTH). 

 • Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός!
  Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός! 03/09/2019

  Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για τη σχολική περίοδο 2019-2020. Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις και θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη θεματική ενότητα της κλιματικής αλλαγής. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες σχολείων από την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ.

 • Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 04/12/2018

  Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Youth του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο SafeInternet4EU απέσπασαν οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού του Έβρου, με την εφαρμογή "Stay Safe Online" που δημιούργησαν. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Μαρία Σιώπη, Νεράντζη Τσεβίκς, Θεοδώρα Βασιλειάδου, Νίκο Μυλωνά, Νατάσα Μακρή υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού τους, Στέλλας Τρυφωνίδου, αρχικά προκρίθηκε στους 9 φιναλίστ και ύστερα από ψηφοφορία του κοινού κατέκτησε την 1η θέση για την ηλεκτρονική εφαρμογή "Stay Safe Online" που σχεδίασε και ανέπτυξε.
  Η εφαρμογή "Stay Safe Online" που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, και τα γαλλικά, έχει τη μορφή ενός τύπου κουΐζ 20 ερωτήσεων που περιστρέφονται γύρω από την καθημερινή δραστηριότητα ενός νέου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με τη δική του συνήθη ηλεκτρονική συμπεριφορά. Η εφαρμογή πραγματεύεται τα ψεύτικα νέα, τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, την ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, το online gaming κ.λπ.
  Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 600 σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη, των οποίων οι δημιουργίες αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού INSAFE. Η διάκριση του ελληνικού σχολείου συνιστά μεγάλη επιτυχία καθότι ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πληθώρα συμμετοχών από σχολεία που είχαν στη διάθεση τους πολύ προηγμένα μέσα. O διαγωνισμός #SaferInternet4EU στοχεύει στη προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της παιδείας στα μέσα, ενημερώνοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη»
  «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» 20/08/2018

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης διοργανώνει το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» με την Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείο Ενημέρωσης για την Ελλάδα και την Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πελαγία, στα Κύθηρα από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018 με στόχο την κατάρτιση νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής προστασίας, με έμφαση τη διαχείριση και πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται τόσο από φυσικά φαινόμενα όσο και από την ανθρώπινη παρέμβαση.
  Απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και αλλοδαπών ιδρυμάτων, αλλά και σε εργαζόμενους/εθελοντές σε φορείς πολιτικής προστασίας και αρμόδιες υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ καθώς και στο Facebook Event

 • Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC
  Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC 18/07/2018

  Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:

  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

>> Περισσότερα